Liggande Ögon (3) Paint 2

Här hittar du frågorna som ställs oftast.

Radiatorer

Kan man montera radiatorn på "höjden" eller upp och ned?

Det går inte pga. att värmepatronen är monterad i elementets underkant. Om man monterar elementet upp och ned "torrläggs" värmepatronen som då utlöser en smältsäkring i värmepatronen för att undvika eventuella skador på radiatorn.

Går det att byta sida på termostaten?

Nej, alla våra modeller har termostaten till höger.

Vilka certifikat/godkännande finns?

Vi testar alla våra oljefyllda radiatorer hos Intertek/SEMKO för att säkerställa att alla gällande normer efterlevs.

Vilken typ av strömbrytare är det?

Samtliga modeller har en all-polig strömbrytare.

Vilken kapslingsklass har radiatorerna?

Alla våra oljefyllda elradiatorer har en kapslingsklass IP21.

Vilken temperatur på ytan håller radiatorn?

Yttemperaturen blir max 80 grader.

Hur lång är kabeln på elementen?

Sladden till 230V radiatorer är 1.6m och till 400V 1.2m.

Hur mycket bygger radiatorn ut från väggen?

Radiatorn bygger 7.5 cm från väggen både med och utan konvektor. 

Vad är oljans fryspunkt?

Oljans fryspunkt är -25 grader.

400V eller 230V vad skall jag ha?

Valet av spänning på radiatorn styrs av vad du har i din bostad. Är du osäker kontakta en behörig elektriker så att det blir rätt. Alla 230V levereras med stickpropp och kan kopplas in i ett vanligt vägguttag. 400V måste alltid monteras med fast anslutning av behörig elektriker. 

Hur installerar jag en radiator? / Får jag koppla in en radiator själv?

Skall du byta eller installera en ny radiator måste du alltid kontakta en behörig elektriker som hjälper dig med installationen. Det enda undantaget är vid installation av en radiator med 230V som levereras med stickpropp. Stickproppen får ej kapas om du ej är behörig elektriker. 

Hur kopplar jag in en ny termostat?

Installation av en ny termostat måste göras av en behörig elektriker. 

Hur inaktiverar jag "open window"-funktionen?

Titta på vår instruktionsvideo här

Hur vet jag vilken radiator som passa mig?

Följ vår radiatorguide för att hitta det bästa alternativet för dig här

Kan jag installera en oljeradiator i badrummet eller i garaget?

Vill du installera en oljeradiator i våtutrymme undersök kapslingsklass och vilken zon den ska installeras i.

Hur återvinner jag min gamla radiator?

Radiatorn skall lämnas till återvinningsstationen. 

Vad är "open window"-funktionen?

Denna funktion känner av om det blir ett plötsligt drag vid radiatorn, detta indikerar att ett fönster eller en dörr har öppnats. Radiatorn stängs då av för att minska förbrukningen.

Vad är nattsänkning?

Vid aktiv nattsänkning sänker termostaten temperaturen med 3.5 grader.